logo lien he
tim kiem
 
 
  Products
TRANG CHỦ > Khí thải > Thiết bị dành cho công nghiệp >
 
Khí thải
Thiết bị dành cho nhà thầu
Thiết bị dành cho công nghiệp
testo 340
bộ phân tích khí testo 350
bộ điều khiển testo 350
CL không khí, ánh sáng, độ ồn
Thiết bị phân tích
Thiết bị đo độ ẩm
Thiết bị đo đa năng
Thiết bị đo áp suất và điện lạnh
Thiết bị đo nhiệt độ
Thiết bị đo gió
Đầu dò thông minh
testo 340
thiết bị phân tích khí thải testo 340 bao gồm pin sạc, giấy kiểm chuẩn và dây đeo máy, đã được lắp cảm biến đo O2 và lưu lượng/ áp suất chênh lệch
 
bộ phân tích khí testo 350
bộ phân tích testo 350, được lắp sẵn với cảm biến O2 và cảm biến áp suất chênh lệch, cảm biến nhiệt độ loại K NiCr-Ni và loại S Pt10Rh-Pt, chuẩn giao tiếp Testo databus, pin sạc, cảm biến đo nhiệt độ cháy (NTC), ngõ vào đồng bộ, bộ nhớ lưu kết quả đo, giao tiếp USB và 6 khí chọn thêm từ CO, COlow, NO, NOlow, NO2, SO2, CO2 NDIR, CxHy, H2S
 
bộ điều khiển testo 350
bộ điều khiển testo 350 được sử dụng để hiển thị kết quả đo và điều khiển lắp sẵn pin sạc, bộ nhớ lưu kết quả đo, giao tiếp USB và databus
 

THÔNG SỐ ĐO

SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ SỰ KIỆN DỊCH VỤ & HỖ TRỢ VỀ TESTO
Khí thải Phát thải, dịch vụ và nhiệt Triển lãm Dịch vụ  
Chất lượng không khí, ánh sáng, độ ồn Ngành thực phẩm Hội nghị chuyên ngành Tải xuống  
Thiết bị phân tích Nhiệt và lắp đặt      
Độ ẩm Điều hòa không khí và Thông gió     LIÊN LẠC
Đa thông số Điện lạnh     TUYỂN DỤNG
Áp suất và Điện lạnh Cảm biến      
Nhiệt độ        
Vận tốc        
Đầu dò thông minh        

© 2014 Digi Technologies