logo lien he
tim kiem
 
 
Products
TRANG CHỦ > Công nghiệp thực phẩm > Phân phối thực phẩm >
 
Công nghiệp thực phẩm
Sản xuất thực phẩm
Phân phối thực phẩm
Siêu thị
Nhà hàng
Suất ăn công nghiệp
Căng-tin
Vận chuyển/ lưu trữ
Thanh tra thực phẩm

Thiết bị đo phục vụ phân phối thực phẩm

Trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, ta cần chú ý đến nhiệt độ của thực phẩm nhằm duy trì nhiệt độ phù hợp cho từng sản phẩm được phân phối.

 

THÔNG SỐ ĐO

SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ SỰ KIỆN DỊCH VỤ & HỖ TRỢ VỀ TESTO
Khí thải Phát thải, dịch vụ và nhiệt Triển lãm Dịch vụ  
Chất lượng không khí, ánh sáng, độ ồn Ngành thực phẩm Hội nghị chuyên ngành Tải xuống  
Thiết bị phân tích Nhiệt và lắp đặt      
Độ ẩm Điều hòa không khí và Thông gió     LIÊN LẠC
Đa thông số Điện lạnh     TUYỂN DỤNG
Áp suất và Điện lạnh Cảm biến      
Nhiệt độ        
Vận tốc        
Đầu dò thông minh        

© 2013 Digi Technologies