logo lien he
tim kiem
 
 
Products
TRANG CHỦ > Công nghiệp thực phẩm > Vận chuyển/ lưu trữ >
 
Công nghiệp thực phẩm
Sản xuất thực phẩm
Phân phối thực phẩm
Vận chuyển/ lưu trữ
Vận chuyển
Lưu trữ
Thanh tra thực phẩm

Thiết bị đo phục vụ vận chuyển và lưu trữ thực phẩm

Trong ngành thực phẩm, tuân thủ dây chuyền lạnh cần được kiểm tra và xác minh trong quá trình vận chuyển cũng như bảo quản. Với thiết bị tự ghi testo 184, các kỹ sư quản lý chất lượng trong ngành hậu cần thực phẩm có trong tay công cụ được chứng nhận HACCP quốc tế. Thiết bị theo dõi và ghi lại các hiện tượng sốc, nhiệt độ và độ ẩm tương đối trong khi vận chuyển. Trong công tác bảo quản, các điều kiện môi trường bao quanh như nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sản phẩm và việc giám sát liên tục các thông số này vô cùng cần thiết trong các kho chứa.

 

THÔNG SỐ ĐO

SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ SỰ KIỆN DỊCH VỤ & HỖ TRỢ VỀ TESTO
Khí thải Phát thải, dịch vụ và nhiệt Triển lãm Dịch vụ  
Chất lượng không khí, ánh sáng, độ ồn Ngành thực phẩm Hội nghị chuyên ngành Tải xuống  
Thiết bị phân tích Nhiệt và lắp đặt      
Độ ẩm Điều hòa không khí và Thông gió     LIÊN LẠC
Đa thông số Điện lạnh     TUYỂN DỤNG
Áp suất và Điện lạnh Cảm biến      
Nhiệt độ        
Vận tốc        
Đầu dò thông minh        

© 2013 Digi Technologies