Loading: 0%

Máy đo khí thải cho các nhà máy công nghiệp 

Phân tích khí thải trong công nghiệp thường được thực hiện trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, liên quan đến nhiệt độ cao, độ ẩm cao hoặc hàm lượng bụi cao trong khí thải,... Các phép đo khí thải được thực hiện trong các quy trình sử dụng nhiên liệu và năng lượng, với lượng phát thải lớn như Carbon monoxide (CO), Carbon dioxide (CO2), Nitơ oxit (NOX) hoặc Sulfur dioxide (SO2) được tạo ra. Một số đầu dò khí thải, cảm biến và các tùy chọn đặc biệt như pha loãng tự động hoặc máy phân tích khí thải từ Testo được phát triển đặc biệt cho các nhu cầu này.

Máy phân tích khí thải từ Testo giúp bạn 

Đo lường nhiều thông số: O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2, H2S

Hệ thống đầu dò đa dạng, giúp bạn có nhiều lưạ chọn 

Dễ dàng thay thế các cảm biến và phụ kiện

Quản lý dữ liệu đo lường thông qua phần mềm chuyên nghiệp 

Máy phân tích khí thải Testo để đo lường phát thải công nghiệp