Loading: 0%

Cleanroom

Các quy trình quan trọng đòi hỏi công nghệ đo lường chính xác

Phòng sạch đòi hỏi các phương pháp đo lường chính xác để có đủ điều kiện theo các lĩnh vực ứng dụng và yêu cầu chất lượng của họ. Với các dụng cụ đo chính xác cao từ Testo, bạn có thể theo dõi nhiệt độ, độ ẩm không khí, áp suất chênh lệchlưu lượng không khí. Với các hệ thống giám sát từ Testo, bạn có thể sở hữu tất cả các thông số quan trọng trong quá trình giám sát. 

  • Đảm bảo thông số môi trường phòng sạch được duy trì không đổi nhờ các phép đo chính xác và đáng tin cậy
  • Chính xác, tuân thủ lâu dài với các điều kiện phòng sạch được xác định nhờ các dụng cụ đo được hiệu chuẩn với các đầu dò ổn định lâu dài
  • Các dịch vụ được cung cấp từ đo lường chất lượng phòng sạch của bạn cho đến hiệu chuẩn dụng cụ đo