Loading: 0%

Emission measuring

Đo khí thải

Phân tích khí thải trong hệ thống công nghiệp thường được thực hiện trong điều kiện khắc nghiệt, liên quan đến nhiệt độ cao, độ ẩm cao hoặc hàm lượng bụi cao trong khí thải, ví dụ. Các phép đo phát thải được thực hiện trong các quy trình sử dụng nhiều nhiên liệu và năng lượng, trong đó lượng khí thải lớn như cacbon monoxide (CO), cacbon dioxide (CO2), nitrogen oxides (NOX) hoặc sulphur dioxide (SO2) được tạo ra.

Những khí thải này phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các giá trị giới hạn được tuân thủ, để tối ưu hóa các quy trình và phương pháp. Với một số đầu dò khí thải, cảm biến và các tùy chọn đặc biệt như pha loãng tự động hoặc chuẩn bị khí Peltier, máy phân tích khí thải từ Testo được phát triển đặc biệt cho các nhu cầu cao của khách hàng.