Loading: 0%

Maintenance

Dụng cụ đo lường để bảo trì, phòng ngừa

Thách thức

Bảo trì và phòng ngừa là một trong những nhiệm vụ đầy thách thức trong mỗi công ty thuộc lĩnh vực công nghiệp.

Kiểm tra thường xuyên, điều chỉnh hiệu quả các nhà máy sản xuất và thông gió để đảm bảo sản xuất trơn tru mà không bị gián đoạn, các quy trình an toàn, tuân thủ quy tắc - điều này có thể giúp bạn giảm chi phí năng lượng đến mức tối ưu nhất có thể.

Giải pháp 

Công nghệ đo lường thực sự thông minh trong bảo trì phòng ngừa

  • Vận hành trực quan 
  • Tài liệu hoàn thành
  • Quản lý dữ liệu đo lường rõ ràng