Loading: 0%

Nanoparticles

Công nghệ đo hạt Nano 

Không có thách thức nào là quá lớn đối với các chuyên gia công nghệ đo lường từ Testo. Testo cũng là nhà cung cấp công nghệ đo hạt nano. Tại Testo, các sản phẩm sáng tạo để đo nồng độ hạt từ nhiều nguồn khác nhau và với các tính chất khác nhau được tạo ra.

Cho dù vì lợi ích sức khỏe của nhân viên hay đảm bảo chất lượng sản phẩm, phát triển động cơ gây ô nhiễm hay thử nghiệm phương tiện trong điều kiện thực tế - Testo cung cấp cho bạn công nghệ đo hạt nano tối ưu cho mọi ứng dụng.