Loading: 0%

Energy production

Ngăn chặn những vấn đề tiềm ẩn và những sai sót gây tốn kém là vô cùng quan trọng trong lĩnh vực sản xuất và phân phối năng lượng. Các hình ảnh nhiệt từ máy chụp ảnh nhiệt Testo cho phép bạn phát hiện/ phân tích các bất thường về nhiệt một cách hiệu quả và an toàn. Bạn có thể tối ưu hóa hiệu quả vậnh ành của nguồn cung cấp và sự an toàn hệ thống của bạn.