Loading: 0%

Research and development

Trong nghiên cứu và phát triển, công nghệ đo lường chuyên nghiệp có thể hữu ích trong nhiều trường hợp. Nhiệt độ và tài liệu lưu trữ về nhiệt độ của các quá trình phức tạp có thể được phân tích, ghi lại một cách đơn giản và đáng tin cậy bằng cách sử dụng nhiệt kế hoặc máy đo nhiệt độ tự ghi. Nhờ theo dõi khí hậu trong các phòng đo, bạn có thể tránh được những sai sót dù là nhỏ nhất trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt.