Loading: 0%

Hospitals

Trong các phòng khám, bệnh viện, thông số nhiệt độ và độ ẩm có mức độ ưu tiên giám sát cao nhất. Đối với dược phẩm và máu trong kho dự trữ, đều cần duy trì nhiệt độ, độ ẩm một cách ổn định để không làm hỏng chúng.