Loading: 0%

Facility Management

Đảm bảo hiệu quả xây dựng và sự thoải mái với các giải pháp đo lường từ Testo

Là một nhà quản lý cơ sở, bạn cần để mắt đến một số điều: Chi phí vận hành, tiêu thụ năng lượng, sự thoải mái của người dùng. Đồng thời, bạn cũng cần tăng hiệu quả của các hệ thống và quy trình.

Công nghệ đo lường kết hợp với một dịch vụ phù hợp là thứ mà bạn cần cho tất cả các nhiệm vụ quản lý cơ sở hạ tầng. Tại Testo, bạn sẽ có thể được cung cấp cả: công nghệ đo lường chính xác và dịch vụ toàn diện để các nhà máy được điều chỉnh và làm việc hiệu quả hơn.

Thời gian hoạt động 150 ngày; Tất cả trong một thiết bị: dữ liệu đo PDF, tệp cấu hình chứng chỉ kiểm tra 3.1 theo DIN ISO 10204 và hướng dẫn sử dụng; Tạo ngay lập tức một báo cáo PDF trực tiếp sau khi kết nối với máy tính; Theo dõi trong vận chuyển tuân thủ GxP, 21 CFR Phần 11, HACCP và EN 12830; Với thiết bị đo ghi nhiệt độ testo 184 T2, giờ đây bạn có thể giám sát việc vận chuyển các sản phẩm nhạy cảm, như dược phẩm, thực phẩm hoặc các mặt hàng điện tử, một cách an toàn và thuận tiện. Nút bắt đầu và dừng giúp thiết bị đo ghi dữ liệu nhiệt độ đảm bảo hoạt động thực sự dễ dàng để ghi dữ liệu. Tại điểm đến, việc nhìn lướt qua các đèn LED cho bạn biết liệu các giá trị trong quá trình vận chuyển có nằm trong ngưỡng cho phép hay không.
Thời gian hoạt động của máy không bị giới hạn; Cho ứng dụng vận chuyển với đa khô ở nhiệt độ -80 ° C; Tất cả trong một bộ đo ghi dữ liệu nhiệt độ: Dữ liệu đo lường lưu dạng PDF, tệp cấu hình, chứng chỉ kiểm tra 3.1 theo DIN ISO 10204 và hướng dẫn sử dụng; Giám sát và ghi dữ liệu trong vận chuyển: Ngay lập tức một báo cáo PDF ngay sau khi kết nối với máy tính; Với thiết bị đo ghi dữ liệu nhiệt độ testo 184 T4, giờ đây bạn có thể theo dõi quá trình vận chuyển dược phẩm bằng đá khô một cách an toàn và thuận tiện. Nút bắt đầu và dừng giúp thiết bị đo ghi dữ liệu nhiệt độ có thể được hoạt động một cách dễ dàng để ghi dữ liệu. Tại điểm đến, việc nhìn lướt qua các đèn LED cho bạn biết liệu các giá trị nhiệt độ có được tuân thủ trong quá trình vận chuyển hay không
Dễ dàng vận hành và sử dụng: đầu đo có thể khóa để giữ an toàn; Thiết bị đo nhiệt độ và đầu đo được kết nối: không thấm nước (IP 67); Bao gồm Vỏ bảo vệ và đầu đo loại T; Tuân thủ theo tiêu chuẩn HACCP và được chứng nhận theo EN 13485; Thiết bị đo nhiệt độ testo 108-2 có thể được sử dụng để đo nhiệt độ tại chỗ nhanh trong lĩnh vực thực phẩm. So với testo 108, ưu điểm của testo 108-2 là đầu đo có thể được khóa trên dụng cụ đo, đảm bảo giữ an toàn.