Loading: 0%

Kỹ thuật số quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong siêu thị và các chuỗi của hàng bán lẻ

Khi nói đến việc thực hiện và lập hồ sơ về an toàn thực phẩm, nhiều nhà bán lẻ vẫn dựa vào rất nhiều nhân viên và giấy tờ ghi chép. Tuy nhiên, vấn đề này có thể được giải quyết thông minh hơn, hiệu quả hơn chỉ bằng hệ thống giám sát Testo Saveris cho cửa hàng thực phẩm. Với sổ tay kỹ thuật số và theo dõi nhiệt độ tự động của tất cả các sản phẩm yêu cầu làm lạnh hoặc cấp đông, hệ thống quản lý chất lượng kỹ thuật số hỗ trợ việc thực hiện kiểm tra chất lượng và đảm bảo tài liệu tuân thủ trong cơ sở dữ liệu trung tâm. Điều này giúp bạn chắc chắn về sự an toàn của thực phẩm của bạn mọi lúc và mọi nơi.


 

 

Đảm bảo tính minh bạch về chất lượng 

Digital QA

  • Chất lượng và hiệu suất có thể được xem bất kỳ lúc nào

  • Phát hiện sớm các nguồn gây ra lỗi

  • Lập kế hoạch đánh giá dễ dàng hơn


 

 

Tuân thủ đáng tin cậy các thông số - chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

Optimizing processes supermarket

  • Tất cả các thông số giám sát trong trung tâm hệ thống

  • Quy trình có hướng dẫn trực quan cho nhân viên

  • Cải thiện chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm


 

 

Quy trình an toàn thực phẩm hiệu quả hơn

Quality management digital

  • Cảm biến, phần mềm và dịch vụ được phối hợp hoàn hảo với nhau

  • Giảm thiểu thời gian, công sức & sai sót cho việc lập tài liệu và báo cáo

  • Phân tích dữ liệu trực quan


 

Ba phần chính của hệ thống giám sát testo Saveris cho cửa hàng thực phẩm

 

 

Sensors testo Saveris

Cảm biến: Ghi dữ liệu chất lượng đáng tin cậy


 

 

Software testo Saveris

Phần mềm phân tích, lưu trữ dữ liệu trực quan


 

 

Services testo Saveris

Dịch vụ hoàn hảo: từ khảo sát, tư vấn, đến lắp đặt


 

 


 

 

 

images-2000x1500-icon-01.jpg

Tuân thủ


 

 

images-2000x1500-icon-02.jpg

Chất lượng


 

 

images-2000x1500-icon-03.jpg

Tiết kiệm chi phí


 

 

images-2000x1500-icon-04.jpg

Minh bạch