Loading: 0%

Phòng sạch

Các quy trình quan trọng đòi hỏi công nghệ đo lường chính xác

Phòng sạch yêu cầu các phương pháp đo lường chính xác để đủ tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng theo lĩnh vực ứng dụng. Với các thiết bị đo có độ chính xác cao từ Testo, bạn có thể theo dõi cụ thể nhiệt độ, độ ẩm không khí, chênh lệch áp suấtlưu lượng không khí. Với các hệ thống giám sát từ Testo, bạn có tất cả các thông số quan trọng ngay trong tầm mắt. Phụ thuộc vào độ chính xác được yêu tuỳ vào lĩnh vực ứng dụng mà bạn có thể chọn thiết bị đo phù hợp từ Testo.

  • Những phép đo chính xác và đáng tin cậy từ dụng cụ Testo đảm bảo môi trường phòng sạch luôn được duy trì liên tục

  • Tuân thủ chính xác, lâu dài điều kiện phòng sạch nhờ các dụng cụ đo lường đã được hiệu chuẩn với đầu dò ổn định 

  • Các dịch vụ được thực hiện để đo lường từ chất lượng phòng sạch của bạn đến hiệu chuẩn dụng cụ đo lường

Testo không chỉ đơn thuần giúp bạn tuân thủ các tiêu chuẩn, mà chủ yếu là về chất lượng hạng nhất trong các sản phẩm và quy trình của bạn!

 

Những phép đo quan trọng trong phòng sạch của bạn

 

 

Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm

Find out more


 

 

Đo chênh lệch áp suất của những phòng sạch và bộ lọc

Find out more


 

 

Kiểm tra luồng không khí và tỷ lệ trao đổi không khí

Find out more

 

 

Phép đo lưu lượng trong các tủ nhiều tầng

Find out more


 

 

Máy đo không khí đa năng

Find out more