Loading: 0%

Sản xuất thực phẩm

Ngành sản xuất thực phẩm truyền thống

Hàng ngày, những người bán thịt và thợ làm bánh: kinh doanh thịt tươi, bánh ngọt và vấn đề xảy ra ở đây chính xác chúng rất dễ bị hư hỏng.

Việc quan sát các điều kiện nhiệt độ là rất quan trọng. Vì hàng hóa, cũng như thực phẩm phải có chất lượng không chê vào đâu được.


 

 

Giải pháp giám sát nhiệt độ

WLAN data logger in the butcher shop

Trong hoạt động kinh doanh của người bán thịt, bạn phải đảm bảo rằng các giá trị nhiệt độ phải được duy trì trong phạm vi cho phép nhất định không được vượt quá.

  • Sử dụng hệ thống ghi dữ liệu nhiệt độ có WiFi của Testo

  • Theo dõi nhiệt độ một cách an toàn, tự động và tiết kiệm


 

 

Kiểm tra nhiệt độ tại điểm bán

Temperature check of baked goods

Nhiệt độ của thực phẩm có ảnh hưởng cốt yếu đến sự hình thành và sinh sôi của vi trùng, do đó đây chính là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

  • Tiến hành kiểm tra nhiệt độ thường xuyên

  • Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm


 

 

Giám sát nhiệt độ

Food monitoring in storerooms

Có rất nhiều cách để bảo quản thực phẩm đông lạnh, một trong số đó là sử dụng kho đông lạnh.

  • Sử dụng bộ ghi dữ liệu để ghi lại nhiệt độ một cách liên tục theo chu kỳ nhất định

  • Được chứng nhận theo EN 12830


 

 

Đo lường độ pH

pH measurement of meat

Giá trị pH của thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của vi sinh vật. Do đó, đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn thực phẩm.

  • Giá trị pH được xem như một đặc tính chất lượng để đánh giá thực phẩm

  • Dễ dàng đo thông số chất lượng quan trọng này với testo 205


 

 

Chuỗi lạnh

Cold chain

Thực phẩm dễ hỏng rất nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ. Do đó, điều cần thiết là phải đảm bảo nhiệt độ ổn định xuyên suốt toàn bộ dây chuyền lạnh.

  • Giám sát IAQ (chất lượng không khí trong nhà) là giải pháp đáng tin cậy dọc theo toàn bộ dây chuyền lạnh

  • Với nhiệt kế cho các phép đo kiểm tra nhiệt độ tại chỗ và bộ ghi dữ liệu để theo dõi IAQ liên tục trong thời gian dài