Loading: 0%

Chuỗi nhà hàng

Hệ thống số quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong tương lai

Cho dù trong quá trình nhập hàng, trong phòng lạnh, chuẩn bị thực phẩm hoặc trong dịch vụ ăn uống - trong nhiều chuỗi nhà hàng, việc đảm bảo chất lượng bao gồm nhiều bước kiểm tra tốn nhiều thời gian và phân tích phức tạp. Với giải pháp hiệu quả testo Saveris cho nhà hàng, giúp bạn giải phóng mình khỏi hàng núi dữ liệu và giấy tờ hỗn loạn trong khi vẫn tạo ra sự minh bạch hoàn toàn về tiến độ của tất cả các quy trình. Điều đó không chỉ tối ưu hóa việc đảm bảo chất lượng cho nhà hàng của bạn, mà bạn cũng có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động gia tăng giá trị, cho nhân viên của bạn - và tất nhiên cho doanh nghiệp của bạn.


 

 

Minh bạch về chất lượng trong nhà hàng của bạn.

Digital QA

  • Chất lượng và hiệu suất luôn phải được theo dõi

  • Phát hiện sớm các nguồn rủi ro và vấn đề xảy ra trong các quy trình

  • Lập kế hoạch đánh giá dễ dàng hơn


 

 

Tuân thủ các thông số về an toàn thực phẩm một cách đáng tin cậy.

Optimizing processes restaurant

  • Trung tâm dữ liệu cho tất cả các nhà hàng

  • Quy trình có hướng dẫn trực quan cho nhân viên

  • Cải thiện tình hình an toàn thực phẩm


 

 

Hiệu quả hơn trong các quy trình - An toàn thực phẩm.

Quality management digital

  • Cảm biến, phần mềm và dịch vụ được kết hợp hoàn hảo với nhau

  • Giảm thiểu tối đa áp lực cho việc lập tài liệu và báo cáo của bạn

  • Phân tích dữ liệu trực quan, hiệu quả