Loading: 0%

Thực phẩm

An toàn thực phẩm: Giữ cho thực phẩm luôn an toàn với Công nghệ đo lường đáng tin cậy từ Testo

Thực phẩm phải an toàn và đảm bảo không có mầm bệnh là điều cần thiết. Từ chuẩn bị nguyên liệu thực phẩm, sản xuất, vận chuyển và lưu trữ cho đến khi bán - mọi giai đoạn đều phải tuân thủ các hướng dẫn của HACCP. Vì vậy, Testo cung cấp nhiều dụng cụ đo lường và các giải pháp để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm mọi lúc. Những dụng cụ này lý tưởng để đo lường, ghi lại và tạo các báo cáo đo lường cho các thông số liên quan như nhiệt độ, chất lượng dầu ăn và độ ẩm.