Loading: 0%

Dược phẩm

 

Là một dược sĩ, bạn cần đối mặt với chất lượng sản xuất và lưu trữ hàng hóa, vì đều này có ảnh hưởng trực tiếp tình trạng đến sức khỏe của khách hàng.


 

 

Temperature monitoring in pharmacies

Giải pháp giám sát nhiệt độ

Trong các nhà thuốc bán lẻ, rất nhiều quy định phải được tuân thủ. Điều này bao gồm việc theo dõi và ghi lại nhiệt độ trong phòng bán hàng, kho và tủ thuốc.

  • Sử dụng hệ thống đo ghi tự động để giám sát nhiệt độ

  • Đảm bảo việc bảo quản thuốc đúng cách


 

 

Đo nhiệt độ

Temperature measurement in pharmacies

Trong phòng thí nghiệm, bạn sẽ thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều hóa chất ăn da trong quá trình sản xuất thuốc.

  • Đo nhiệt độ bằng một thiết bị có khả năng chống lại môi trường ăn mòn

  • Ví dụ. nhờ vào vỏ bọc thuỷ tinh


 

 

Đo pH

pH measurement pharma and health

Các thiết bị đo giá trị pH thường được sử dụng trong ngành hóa chất, dược phẩm.

  • Khám phá các quá trình của nhiều phản ứng sinh - hoá

  • Xác định giá trị pH trong môi trường bán rắn và dẻo cũng như trong chất lỏng