Loading: 0%

Sản xuất

 

Chất lượng sản phẩm kém hoặc làm gián đoạn quá trình sản xuất có thể gây ra những hậu quả tài chính vô cùng nghiêm trọng cho bất kỳ công ty nào. Để giảm thiểu những rủi ro này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp đo nhiệt để thực hiện kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng bằng cách sử dụng công nghệ đo chuyên nghiệp.


 

 

Giám sát khí hậu

Fully automated climate monitoring in production

Việc tuân thủ chuỗi lạnh phải được kiểm tra và xác minh đối với hầu hết các hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ

  • Sử dụng hệ thống giám sát khí hậu

  • Đo - ghi liên tục dữ liệu về nhiệt độ lưu trữ


 

 

Kiểm soát chất lượng

Quality monitoring with thermography

Máy chụp ảnh nhiệt Testo đảm bảo phân tích chính xác những tình huống bất thường về nhiệt, do đó hỗ trợ kiểm soát quá trình và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

  • Phát hiện những dị thường về nhiệt trong quá trình sản xuất

  • Khám phát những phân bố nhiệt bất thường trên các thành phần của hệ thống