Loading: 0%

Vận chuyển

Giám sát khí hậu và dữ liệu khi vận chuyển dược phẩm.

Khi vận chuyển dược phẩm, các giá trị giới hạn nhiệt độ và độ ẩm cần được xác định rõ ràng thường cần phải được theo dõi xuyên suốt cả quá trình mà không bị gián đoạn. Khi các giá trị này vượt ngưỡng có thể dẫn đến thiệt hại về số lượng và chất lượng, các hoạt chất hoặc thành phần của dược phẩm có thể bị biến chất.

Việc kiểm soát toàn bộ chuỗi lạnh từ sản xuất đến giao hàng là điều bắt buộc đối với việc tuân thủ quản lý chất lượng GxP, không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn tránh tổn thất về tài chính và thiệt hại cho hình ảnh của công ty.

Bộ ghi dữ liệu testo 184 cung cấp:

 • Kiểm soát liên tục chuỗi lạnh cho đến khi giao hàng

 • Minh bạch trong toàn bộ tuyến đường vận chuyển

 • Công cụ bền bỉ, chính xác, đáng tin cậy và bảo mật dữ liệu

 • Hoàn thành các chỉ tiêu, hướng dẫn và quy định có liên quan

 • Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong sản xuất công nghệ đo lường 


 

 

Bộ ghi dữ liệu Testo đang được sử dụng: Đơn giản đến tuyệt vời.

 

 

Illustration Logger / Package

Những bộ ghi dữ liệu Testo chỉ cần được kích hoạt và đặt chúng vào gói sản phẩm được vận chuyển.


 

 

Illustration Truck

Giám sát liên tục trong quá trình vận chuyển


 

 

Illustration logger/laptop

Đọc dữ liệu ngay lập tức và xem tài liệu tuân thủ hướng dẫn thông qua giao tiếp USB


 

 

Dụng cụ đo lường phù hợp cho mọi yêu cầu

 

 

testo 184 T1

Loggers

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ testo 184 T1 giao tiếp USB

 • Thời gian vận hành: 90 ngày

 • Tất cả mọi thứ trong một bộ ghi: Dữ liệu đo lường xuất thành PDF, tệp cấu hình, chứng nhận hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng

 • Tạo ngay báo cáo PDF sau khi kết nối với máy tính qua giao tiếp USB

 • Tuân thủ với GxP, 21 CFR Part 11, HACCP và EN 12830


 

 

testo 184 T2

Loggers

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ testo 184 T2 giao tiếp USB

 • Thời gian vận hành: 150 ngày

 • Tất cả mọi thứ trong một bộ ghi: Dữ liệu đo lường xuất thành PDF, tệp cấu hình, chứng nhận hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng

 • Tạo ngay báo cáo PDF sau khi kết nối với máy tính qua giao tiếp USB

 • Tuân thủ với GxP, 21 CFR Part 11, HACCP và EN 12830


 

 

testo 184 T3

Loggers

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ testo 184 T3 giao tiếp USB

 • Thời gian vận hành KHÔNG GIỚI HẠN, nhờ pin có thể thay thế

 • Tất cả mọi thứ trong một bộ ghi: Dữ liệu đo lường xuất thành PDF, tệp cấu hình, chứng nhận hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng

 • Tạo ngay báo cáo PDF sau khi kết nối với máy tính qua giao tiếp USB

 • Tuân thủ với GxP, 21 CFR Part 11, HACCP và EN 12830


 

 

testo 184 T4

Loggers

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ testo 184 T4 giao tiếp USB

 • Thời gian vận hành KHÔNG GIỚI HẠN

 • Có thể sử dụng cho vận chuyển đá khô có nhiệt độ xuống dưới -80 °C

 • Tất cả mọi thứ trong một bộ ghi: Dữ liệu đo lường xuất thành PDF, tệp cấu hình, chứng nhận hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng

 • Tạo ngay báo cáo PDF sau khi kết nối với máy tính qua giao tiếp USB


 

 

testo 184 G1

Loggers

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, độ sốc testo 184 G1 giao tiếp USB

 • Giám sát quá trình vận chuyển KHÔNG GIỚI HẠN thời gian

 • Tất cả mọi thứ trong một bộ ghi: Dữ liệu đo lường xuất thành PDF, tệp cấu hình, chứng nhận hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng

 • Tạo ngay báo cáo PDF sau khi kết nối với máy tính qua giao tiếp USB

 • Tuân thủ với GxP, 21 CFR Part 11 và HACCP


 

 

testo 184 H1

Loggers

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm testo 184 H1 giao tiếp USB

 • Thời gian vận hành KHÔNG GIỚI HẠN, nhờ pin có thể thay thế

 • Tất cả mọi thứ trong một bộ ghi: Dữ liệu đo lường xuất thành PDF, tệp cấu hình, chứng nhận hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng

 • Tạo ngay báo cáo PDF sau khi kết nối với máy tính qua giao tiếp USB

 • Tuận thủ với GxP, 21 CFR Part 11 và HACCP