Loading: 0%

thiết bị đo ghi giao tiếp usb – công cụ thiết thực cho các ứng dụng dài hạn

Một số môi trường làm việc thực sự cần việc ghi dữ liệu liên tục và đáng tin cậy cho các thông số như nhiệt độ hoặc độ ẩm. Ví dụ, các bản ghi dữ liệu có thể xác minh, không bị gián đoạn là một loại tài liệu không thể thiếu trong ngành công nghiệp thực phẩm. Đồng thời, việc giám sát dữ liệu liên tục giúp phát hiện các khu vực có vấn đề ở giai đoạn sớm. Thiết bị đo ghi giao tiếp USB cho phép đo và ghi dữ liệu chính xác ngay lập tức. Nhờ giao diện kết nối với máy tính thông qua cổng USB, các gói dữ liệu có thể được đọc trực tiếp trên máy tính cá nhân và được phân tích bằng phần mềm thích hợp.

Đồng thời, một số chức năng của thiết bị đo ghi giao tiếp USB cũng có khả năng gây ấn tượng với bạn:

  • Sử dụng dễ dàng - gọn nhẹ, linh hoạt 

  • Ghi dữ liệu chính xác

  • Chu kỳ đo có thể điều chỉnh

  • Kết nối nhanh với máy tính thông qua cổng USB

thiết bị đo ghi giao tiếp usb từ testo

Thiết bị đo ghi nhiệt độ
Thiết bị đo ghi nhiệt độ

Dụng cụ hỗ trợ thiết thực để theo dõi nhiệt độ.

Thiết bị đo ghi độ ẩm
Thiết bị đo ghi độ ẩm

Đo ghi và lưu trữ các giá trị độ ẩm/ nhiệt độ đáng tin cậy.

Thiết bị đo ghi áp suất
Thiết bị đo ghi áp suất

Giám sát chi tiết áp suất và các thông số khác.

Thiết bị đo ghi dữ liệu sốc
Thiết bị đo ghi dữ liệu sốc

Ghi lại dữ liệu rung động để giám sát vận chuyển một cách tối ưu.

lý tưởng cho các ứng dụng

vận chuyển dược phẩm
chuỗi lạnh