Loading: 0%

Dược phẩm & Sức khoẻ

Tuân thủ và đảm bảo chất lượng

 

  • Kiểm soát liên tục chuỗi lạnh (không gián đoạn)
  • Dụng cụ đo lường, giải pháp cho việc giám sát chặt chẽ các sản phẩm về dược phẩm và sức khoẻ bạn cần sẽ được Testo cung cấp