Loading: 0%

Bệnh viện

 

Trong các phòng khám, bệnh viện, thông số nhiệt độ và độ ẩm có mức độ ưu tiên giám sát cao nhất. Đối với dược phẩm và máu trong kho dự trữ, đều cần duy trì nhiệt độ, độ ẩm một cách ổn định để không làm hỏng chúng.


 

 

Measurement data monitoring in hospitals

Giải pháp giám sát nhiệt độ

Điều kiện môi trường xung quanh đóng một vai trò quan trọng trong bệnh viện - không chỉ trong phòng sạch và phòng mổ, mà còn trong phòng chờ, phòng bệnh và căng tin.

 • Sử dụng hệ thống giám sát khí hậu

 • Bảo quản dược phẩm, vắc xin, mẫu thí nghiệm và máu ở nhiệt độ thích hợp


 

 

Khử trùng

Data logger for sterilization

 • Bằng chứng xác thực cho phương pháp tiệt trùng sản phẩm của bạn

 • Tính hợp lệ của quy trình phải được xác minh thường xuyên, ví dụ: khi nói đến quá trình khử trùng bằng hơi nước trong nồi hấp bạn nên sử dụng bộ ghi dữ liệu nhiệt độ (tỷ lệ khử độc tính), bộ ghi dữ liệu áp suất (chất lượng hơi bão hòa)

 • Định vị cố định đầu dò của bộ ghi dữ liệu trong lõi và bề mặt của sản phẩm đang được khử trùng


 

 

Làm sạch và khử trùng

Data logger for disinfection

 • Vị trí các đầu đo của bộ ghi dữ liệu trên bề mặt của sản phẩm

 • Đo lường phải được lặp lại theo chu kì

 • Người dùng phải chứng minh được mức độ khử trùng (giá trị A0) đã đạt hay chưa


 

 

Giám sát nhiệt độ

Temperature monitoring in the hospital

Việc tuân thủ đúng nhiệt độ bảo quản là điều kiện tiên quyết quan trọng để đảm bảo chất lượng của nhiều sản phẩm, ví dụ: trong lĩnh vực dược phẩm.

 • Kiểm tra và ghi lại hồ sơ nhiệt độ môi trường xung quanh với sự trợ giúp của bộ ghi dữ liệu

 • Đóng góp quan trọng vào việc duy trì chất lượng sản phẩm có thể được kiểm chứng


 

 

Nhiệt độ vận chuyển

Transport monitoring of pharmaceuticals

Hầu hết các giá trị giới hạn nhiệt độ và độ ẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng nói chung và quá trình vận chuyển nói riêng phải được giám sát liên tục .

 • Kiểm soát chuỗi cung ứng lạnh trong quá trình giao hàng

 • Bảo vệ khỏi những khoảng thời gian không được chú ý trong chuỗi cung ứng lạnh trên toàn bộ quá trình phân phối

 • Giám sát, lập tài liệu một cách đơn giản, an toàn; tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn, hướng dẫn và quy định chung