Loading: 0%

Không khí trong nhà

 

Việc đo lường thường xuyên chất lượng không khí trong nhà và mức độ thoải mái tại nơi làm việc cho phép bạn thiết lập chính xác khí hậu trong nhà, giảm nguy cơ thiếu hụt nhân viên do tình trạng bệnh tật. Do đó, chất lượng không khí trong nhà và đo mức độ thoải mái cũng là yếu tố chính giúp thúc đẩy hiệu suất làm việc của nhân viên.


 

 

Chất lượng không khí trong nhà

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-1-2000x1500px.jpg

Nồng độ CO và chất lượng không khí trong nhà là những chỉ số quan trọng nhất cho thấy chất lượng của không khí trong nhà có đủ tốt hay không?

 • Đánh giá chất lượng không khí trong nhà bằng phép đo CO2 và các phép đo khác

 • Nồng độ CO2 không được vượt quá 1.000 ppm


 

 

Mức độ nhiễu loạn không khí

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-2-2000x1500px.jpg

Vận tốc không khí ở các khu vực trong nhà ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái về nhiệt.

 • Sự hỗn loạn biểu thị sự dao động vận tốc không khí và cường độ của dòng khí

 • Đo chính xác nhiệt độ và nhiễu loạn không khí


 

 

Nhiệt độ & Độ ẩm

testo-623-Indoor-Air-Quality.jpg

Các thông số nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối rất quan trọng khi lập kế hoạch, lựa chọn và thiết lập hệ thống sưởi / thông gió.

 •  Độ ẩm không khí tương đối khuyến nghị: 30% đến 65%


 

 

Bức xạ nhiệt

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-3-2000x1500px.jpg

Điều kiện khi hậu không tốt tại nơi làm việc thường dẫn đến sự kém hiệu quả trong công việc của nhân viên.

 • Chỉ số WBGT (Nhiệt độ quả cầu ướt) được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của bức xạ nhiệt tại nơi làm việc

 • Tuân thủ DIN 33403 và ISO 7243


 

 

Mức độ thoải mái (PMV/PPD)

testo 480 comfort level measurement (PMV/PPD)

Mức độ thoải mái của những thành viên trong phòng phụ thuộc vào một loạt các yếu tố ảnh hưởng cụ thể từ bên ngoài.

 • Tất cả các thông số được kết hợp trong phép đo PMV / PPD

 • Đánh giá giá trị khí hậu trung bình

 • Theo ISO 7730


 

 

Ánh sáng

0560-0560-05.jpg

Ánh sáng phù hợp nơi làm việc là yếu tố giúp cho người lao động có thể thực hiện tốt công việc của mình.

 • Đo và đánh giá cường độ sáng (ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo)


 

 

Âm thanh (độ ồn)

testo-816-1-application-sound-004433.jpg

Nếu mức độ tiếng ồn tại nơi làm việc quá cao, hiệu quả công việc của nhân viên sẽ giảm - bất kể ô nhiễm tiếng ồn là do thiết bị hay đồng nghiệp gây ra.

 • Rõ ràng hơn với tính năng đo âm thanh tại nơi làm việc