Loading: 0%

Thanh tra thực phẩm

Testo - quyết định đúng đắn cho người sản xuất đến người tiêu dùng.

Công việc của một thanh tra thực phẩm rất khắt khe và không chỉ đòi hỏi trình độ chuyên môn cần thiết mà còn phải có công nghệ đo lường phù hợp.

Để hỗ trợ bạn trong công việc đo lường hàng ngày, Testo đã đưa ra hai bộ dụng cụ mới với những thiết bị đo lường được lựa chọn đặc biệt dành cho nhiệm vụ thanh tra thực phẩm.


 

Bộ dụng cụ cho công việc thanh tra thực phẩm

 

 

Cooking oil-temperature kit

Bộ kiểm tra nhiệt độ dầu chiên

  • testo 270: Máy kiểm tra chất lượng dầu chiên

  • testo 104-IR: Nhiệt kế hồng ngoại / đâm xuyên tích hợp

  • Vali vận chuyển bộ thiết bị nhỏ gọn


 

 

Food inspection kit

Bộ thiết bị thanh tra thực phẩm

  • testo 926: Máy đo nhiệt độ cầm tay cảm biến rời

  • Đầu dò nhiệt độ thực phẩm TC (cặp nhiệt điện) loại T

  • testo 104-IR: Nhiệt kế hồng ngoại / đâm xuyên tích hợp

  • testo 206-ph2: Máy đo pH / nhiệt độ

  • testo 270: Máy kiểm tra chất lượng dầu chiên

  • testo 826-T2: Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

  • Vali vận chuyển bộ thiết bị nhỏ gọn