Loading: 0%

Dầu chiên và độ ph

Sử dụng máy kiểm tra dầu chiên của chúng tôi để chắc chắn rằng việc thay dầu chiên mới vào nồi chiên của bạn là đúng thời điểm. Dụng cụ đo pH của Testo cho phép xác định dễ dàng và đáng tin cậy giá trị pH trong chất lỏng cũng như trong môi trường bán rắn hoặc dẻo.