Loading: 0%

Cảm biến tuỳ chọn

Đầu dò tuỳ chọn - để phù hợp với từng ứng dụng riêng của bạn!

Hàng loạt đầu dò với cảm biến và phương thức đo đa dạng phù hợp với mọi ứng dụng và mọi lĩnh vực.

Bạn sẽ được tư vấn để nhận đầu dò phù hợp với ứng dụng của mình

Bạn có muốn được tư vấn cá nhân về các đầu dò của Testo không? Chỉ cần gọi ngay cho chúng tôi theo số 0788 228 688. 


Testo_Icon_Messbereich_2000x1500.jpg

Dải đo rộng

Các đầu dò tiêu chuẩn của chúng tôi đo trong phạm vi do chúng tôi xác định. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận được một số đầu dò đặc biệt đáp ứng nhu cầu đo lường của bạn qua tư vấn.


 

 

Testo_Icon_Genauigkeit_2000x1500.jpg

Độ chính xác cao