Loading: 0%

[Khuyến mãi Máy ảnh nhiệt] - Nhanh tay bắt lấy kẽo lỡ mất cơ hội

[Khuyến mãi Máy ảnh nhiệt] - Nhanh tay bắt lấy kẽo lỡ mất cơ hội

Hãy nhanh tay bắt lấy cơ hội siêu tiết kiệm: với chương trình khuyến mãi máy ảnh nhiệt của chúng tôi cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ nhận được testo 865 và testo 872 với giá hời nhất so với tính năng mà nó mang lại.

 

Máy ảnh nhiệt testo 865 >>> 

Chỉ 25.100.000 VNĐ thay vì 27.000.000 VNĐ. Tiết kiệm: 1.900.000 VNĐ

 

Máy ảnh nhiệt testo 872 >>> 

Chỉ 78.340.000 VNĐ thay vì 86.310.000 VNĐ. Tiết kiệm: 7.970.000 VNĐ

 

———————–

 

Liên hệ ngay cho chúng tôi qua: 0909.330.447. Hãy nhanh tay kẻo lỡ mất cơ hội.